donatieknop english

Ons Kernteam

Privacy First staat onder leiding van een aantal gepassioneerde vakmensen, aangevuld met enthousiaste en bedreven vrijwilligers.

Ook helpen?

Versterk ons team

Drs. L.T.C. (Bas) Filippini, oprichter en voorzitter

De heer Filippini heeft een ondernemende carrière achter de rug in het bedrijfsleven, als laatste bij KPN Telecom. In 1997 richtte hij zijn eigen bedrijf op, Tele'Train te Amsterdam. Op dit moment participeert hij als venture capitalist in diverse bedrijven en projecten.
Vanuit persoonlijke interesse volgde hij diverse trainingen en opleidingen in zelfontwikkeling. Persoonlijke vrijheid en integriteit ziet hij als het meest kostbare wat een mens bezit en wat hem vanuit eigen ervaring heeft gevormd, zowel privé als zakelijk.
Als persoonlijke bijdrage aan de samenleving heeft hij daarom het initiatief genomen voor het oprichten van de stichting Privacy First.
Het management van Privacy First is in handen van mr. Vincent Böhre.

Mr. Vincent Böhre, Director of Operations

Vincent Böhre studeerde internationaal & Europees recht en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie werkte hij als researcher bij het advocatenkantoor Loyens & Loeff. Vervolgens werkte hij bij Amnesty International en deed in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek omtrent het Nederlandse biometrisch paspoort.

Op het terrein van het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens was hij jarenlang actief bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Daarnaast was hij drie jaar voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten.

Drs. Martijn van der Veen, projectleider Privacy First Solutions

Martijn van der Veen is als projectleider betrokken bij Privacy First. Eerder was hij kwartiermaker van Privacy First Solutions, de nieuwe 'zakelijke tak' van Privacy First. Hij is oprichter en eigenaar van de netwerkorganisatie Procis, een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in privacyvraagstukken, van Privacy Impact Assessments (PIA's) tot implementaties. In zijn carrière werkte hij aan projecten voor de politie, het ministerie van Veiligheid en Justitie, overheden (zowel Rijks- als gemeentelijke overheden) en binnen maatschappelijke organisaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

De omgang met persoonsgegevens en integriteit van informatieverwerking behoren tot de grotere uitdagingen waar organisaties en overheden voor staan. In Martijns visie is het mogelijk om doelen te halen én privacy te borgen. Met Privacy First Solutions motiveert hij private partijen hun steentje aan 'Nederland Privacy Gidsland' bij te dragen. Zo draagt hij bij aan noodzakelijke checks & balances binnen een democratische rechtsstaat.

Shay Danon, LLM, adviseur Privacy First

Shay Danon studeerde Informatierecht bij het IViR aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij zich o.a. verdiepte in de bescherming van persoonsgegevens. Haar scriptie schreef zij over het privacybeleid van Facebook.

Na haar studie werkte Shay in Brussel aan de digitale agenda voor Europa en vervolgens als projectmanager bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Op dit moment is zij Head of Legal bij deJuristen, een juristenkantoor gespecialiseerd in intellectueel eigendom, privacy en ICT-recht.

Als adviseur bij Privacy First houdt Shay zich bezig met de organisatie van debatavonden en andere evenementen. Het debat is de basis voor de ontwikkeling van Nederland tot gidsland op het gebied van privacy.

Eva de Leede, LLM, adviseur Privacy First Solutions

Eva de Leede is als adviseur betrokken bij de nieuwe 'zakelijke tak' van Stichting Privacy First: Privacy First Solutions. De verantwoorde omgang met persoonsgegevens en data vormt een grote uitdaging voor bedrijven en overheden in de 21e eeuw. Het doel van Privacy First Solutions is het bieden van een platform voor organisaties om van elkaar te leren hoe zij privacyvriendelijk kunnen opereren, gezamenlijk tools te ontwikkelen en verantwoorde omgang met persoonsgegevens als unique selling point te benaderen.

Eva is afgestudeerd op het gebied van Law & Politics of International Security aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Eerder studeerde zij Internationale Betrekkingen & Internationale Organisaties in Groningen.

Eva werkt als Rijkstrainee bij het Ministerie van Economische Zaken, momenteel aan de internationale kant van Nederlandse energievraagstukken.

Na haar Master-opleiding heeft Eva deelgenomen aan de Nationale DenkTank die zich in 2014 over het maatschappelijke vraagstuk Big Data heeft gebogen, waarmee haar enthousiasme voor en interesse in privacy is aangewakkerd.

Het belang van privacy en gerelateerde ethische vraagstukken wordt steeds groter in tijden van "het internet der dingen" en Big Data, terwijl de wetgeving en praktijk steeds slechter aansluiten bij de noodzaak de privacy van burgers te beschermen.

Onze Partners

logo demomedia
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
 
 
banner ned 1024px1IIR banner
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100logo CPDP 2017

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon