donatieknop english

"De stichting Privacy First blijft zich verzetten tegen de nieuwe paspoortwet. Volgens de nieuwe regels worden burgers verplicht om een vingerafdruk af te staan en daar is de stichting het niet mee eens.

Privacy First was een rechtszaak begonnen, maar de stichting werd niet-ontvankelijk verklaard omdat ze geen direct belang zou hebben. Individuele klagers die zich bij de zaak hadden aangesloten, kregen het advies van de rechter om de zaak aan de bestuursrechter voor te leggen.

Privacy First gaat nu in beroep, meldt Webwereld. De stichting heeft de uitspraak laten analyseren door juristen en denkt een goede kans te hebben om de zaak alsnog aanhangig te maken. (...)"

Lees HIER het hele artikel op PowNed.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Privacy First gaat door met de juridische strijd tegen de Paspoortwet. De stichting tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechter. Die verklaarde Privacy First niet ontvankelijk.

De rechter vond begin deze maand dat Privacy First ten onrechte een rechtszaak tegen de Nederlandse staat had aangespannen omdat het geen direct belang heeft in deze zaak. De stichting had de staat voor het gerecht gedaagd omdat de nieuwe Paspoortwet in strijd zou zijn met de mensenrechten en in het bijzonder het recht op privacy.

Onderdeel van de Paspoortwet is de verplichting vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een nieuw paspoort. Die vingerafdrukken worden opgeslagen in zowel een decentrale database bij de gemeente als een toekomstige centrale database, beheerd door het Rijk. Tegen die opslag vecht Privacy First samen met 21 burgers. Die 21 mede-eisers zijn door de rechtbank eveneens niet ontvankelijk verklaard, omdat die eerst langs de bestuursrechter moeten gaan.

Privacy First heeft na analyse van de advocaten van SOLV besloten in hoger beroep te gaan, omdat de club als ideële stichting juist alle belang heeft bij deze zaak. Daarnaast hebben burgers nauwelijks toegang tot het bestuursrechterlijke proces omdat de procedures hierin zeer lang en omslachtig zijn. Het hoger beroep wordt afgehandeld door het Gerechtshof in Den Haag. Onduidelijk is nog wanneer de zaak wordt behandeld. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Toegang met een wijsvinger. In Universum, het ultramoderne hoofdgebouw van het [Universitair Sport Centrum, USC], kun je alleen nog maar sporten als je eerst een vingerscan laat maken. Makkelijk - je kunt nooit meer je pasje vergeten - maar wel omstreden. (...) Het sportcentrum beweert in een folder dat de privacy van de sporters 'uitstekend gewaarborgd' blijft en het systeem 'onmogelijk' te kraken is, maar is dat echt zo?

Bart van der Sloot, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, betwijfelt het: 'Elke code is te kraken.' Volgens hem maakt de beveiliging van het USC het dan misschien wel moeilijk en heeft een goede hacker er veel tijd voor nodig, maar het kán wel. Ook Vincent Böhre van Privacy First, de organisatie die binnenkort in hoger beroep gaat tegen de staat vanwege de vingerafdruk in het paspoort, maakt zich zorgen: 'Als je vingerafdruk eenmaal gestolen is, ben je je hele leven de sigaar. Met behulp van een siliconenkopie kan de afdruk bijvoorbeeld worden achtergelaten op een plaats delict. Een vingerafdruk kun je niet laten blokkeren.' (...)"

Lees HIER het hele artikel (p. 14) in het weekblad Folia van de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Eisers zijn niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen omdat voor de 22 natuurlijke personen de gang naar de bestuursrechter openstaat en de stichting Privacy First geen eigen belang heeft maar haar belang voortvloeit uit de bundeling van de belangen van alle Nederlanders boven de twaalf jaar en ouder die een reisdocument aanvragen en voor wie de rechtsgang naar de bestuursrechter openstaat.
(...)
Privacy First spreekt van een 'juridisch onbegrijpelijke motivatie' en 'kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank vooral snel van deze zaak af wilde zijn'.

Meer inhoudelijk schrijft de stichting op haar site: 'juist alle belang bij deze zaak' te hebben, want burgers kunnen dus geen (rechtstreeks) bestuursrechtelijk bezwaar maken tegen de opslag van hun vingerafdrukken. Privacy First beraadt zich over de te nemen civiele vervolgstappen."

Lees HIER het hele artikel in het Nederlands Juridisch Dagblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De centrale opslag van biometrische gegevens is onrechtmatig. Met deze eis stapte Privacy First samen met 21 andere eisers naar de rechtbank in Den Haag. Gisteren verklaarde de rechter de eisers echter niet-ontvankelijk. Toch verwacht Vincent Böhre van de burgerrechtenorganisatie dat centrale opslag er niet gaat komen. Want ook een Kamermeerderheid is tegen.

Böhre verbaast zich over het vonnis. 'Het is een onbegrijpelijk vonnis. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank snel van deze zaak af wilde.'

De rechtbank motiveerde het vonnis met de mededeling dat de Stichting Privacy First geen eigen belang heeft. En dat voor de andere eisers de rechtsgang naar de bestuursrechter openstaat. Burgers kunnen zelf naar de rechter stappen als zij zich in hun vrijheid aangetast voelen door het opslaan van hun biometrische gegevens in een centrale databank.

Böhre: 'Dat is vreemd, want door ideële stichtingen wordt voortdurend de gang naar de civiele rechter gemaakt. We beraden ons als Privacy First nog op nadere stappen.' (...)"

Lees HIER het hele artikel op de website van het Humanistisch Verbond.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De Tweede Kamer is in meerderheid tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. De VVD en de PvdA trekken hun steun voor centrale opslag in. Minister Donner beraadt zich op zijn standpunt.

De SP, D66 en GroenLinks waren al tegen, net als de Partij voor de Dieren. Ook de ChristenUnie steunt het centraal opslaan van de vingerafdrukken niet langer. De SGP en PVV hebben nog geen definitief standpunt ingenomen (...).

Deze week werd de rechtszaak tegen de vingerafdrukkendatabase, die door Privacy First tegen de Nederlandse staat is aangespannen, in de kiem gesmoord. Privacy First en 21 individuele klagers werden niet ontvankelijk verklaard. De zaak werd daardoor niet inhoudelijk behandeld. Volgens Privacy First wordt er door gerechtelijke instanties “gepingpongd” met de belangen van de burgers. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De stichting Privacy First en de 21 individuele klagers zijn niet ontvankelijk verklaard met hun klacht dat de Staat grondrechten schendt met de centrale vingerafdrukdatabase.

De rechtszaak tegen de omstreden plannen voor een centrale databank van vingerafdrukken is voorlopig gestrand. De klagers en hun belangenbehartiger stichting Privacy First zijn door de Haagse rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Ze hadden bij de bestuursrechter moeten gaan klagen, zo luidt het afwijzende vonnis in een notendop.

Pingpong met burgers

De rechter komt daarom niet toe aan een inhoudelijke behandeling over de rechtmatigheid van de databank.

Privacy First reageert ontdaan. “Heel triest. We bestuderen nu het vonnis, maar vinden het onbegrijpelijk. Er lopen een aantal zaken bij de bestuursrechter en daar zegt de landsadvocaat juist dat klagers ook andere wegen kunnen bewandelen. Het is pingpong met burgers.”

Nederland wil als een van de weinige landen de vingerafdrukken die worden opgenomen in het paspoort centraal opslaan, en ook beschikbaar stellen voor opsporingsdoeleinden. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Er komt een diepgravend Europees onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet. De centrale database van vingerafdrukken is mogelijk in strijd met de mensenrechten.

Eurocommissaris Viviane Reding gelast een onderzoek naar de omstreden Nederlandse Paspoortwet. Dat schrijft ze in een brief aan Europarlementariër Sophie in’t Veld, die de kwestie aankaartte.
(...)
Stichting Privacy First, die verwikkeld is in een rechtszaak tegen de Staat over de vingerafdrukdatabase, vindt het in een eerste reactie ''zeer positief nieuws". De uitspraak van de zaak die Privacy First aanspande tegen het centraal opslaan van vingerafdrukken wordt later deze week verwacht."

Lees HIER het hele artikel in Webwereld.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Eurocommissaris Reding heeft in een brief aan Europarlementslid Sophie in ´t Veld laten weten dat de EU gaat onderzoeken of de Nederlandse paspoortwet in strijd is met Europese wetgeving.
(...)
Nederland gaat met de opslag [van vingerafdrukken] veel verder dan andere Europese lidstaten. De overheid vraagt vier vingerafdrukken, die in een database op het gemeentehuis komen en vervolgens in een centrale database terecht moeten komen. Er is binnen en buiten Nederland een groeiend verzet tegen de paspoortwet. De Stichting Privacy First eist het ongeldig verklaren van de Paspoortwet en ook de Mensenrechten Commissie van de VN is heel kritisch over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de privacy."

Lees HIER het hele artikel op de website van D66.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Toegang met een wijsvinger. In steeds meer Nederlandse sportcentra kun je alleen nog naar binnen als je eerst je vinger laat scannen. “Lekker makkelijk want je kunt nooit meer je pasje vergeten”, vinden gebruikers. Maar de risico’s zijn volgens kenners niet te overzien. (...) Vincent Böhre van de organisatie Privacy First maakt zich wel zorgen. “Als je vingerafdruk eenmaal gestolen is, ben je je hele leven de sigaar. Een vingerafdruk kun je niet laten blokkeren.” Juist een plek als het [Universitair Sport Centrum], waar veel studenten komen, kan volgens Böhre interessant zijn voor iemand die kwaad wil. “Mensen die daar sporten komen later relatief vaak terecht op hoge posities in de samenleving.” Hij schetst het scenario van een student die in de toekomst komt te werken op een militaire basis. “Als zijn vingerafdruk dan gestolen is, kan dat gevaarlijk zijn.”  Böhre vindt dat er te weinig wordt nagedacht over de mogelijke consequenties van zo’n systeem. (...) Privacy First vindt het belachelijk dat een sportvereniging mensen er min of meer toe verplicht lichaamskenmerken af te staan. “Dat raakt aan je persoonlijke integriteit.”

Lees HIER het hele artikel in Nieuw Amsterdams Peil.

Gepubliceerd in Privacy First in de media
Pagina 19 van 20

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon