donatieknop english

"De ontwikkeling van een privaat landelijk Electronisch Patiënten Dossier (EPD) moet stoppen. Dat zegt Privacy First in een open brief aan Kamerleden, naar aanleiding van de 'doorstart' van het EPD. Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy. Dat meldt computable.nl.

"Geheel terecht wees de Eerste Kamer onlangs met algemene stemmen het wetsvoorstel ter invoering van een landelijk EPD af, met name gezien de enorme privacyrisico's die dit EPD met zich zou meebrengen", laat Privacy First weten. "Het is dan ook met grote zorg dat Privacy First inmiddels heeft kennisgenomen van ontwikkelingen die duiden op een mogelijke 'doorstart' van ditzelfde EPD langs private, buitenparlementaire weg."

Regionale schakelpunten

Privacy First doet in een open brief een dringend beroep aan Kamerleden 'om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en de relevante bewindspersoon ter verantwoording te roepen'. "In privacyrechtelijke zin blijft de Nederlandse overheid in de optiek van Privacy First immers onverminderd verantwoordelijk voor de privacy-inbreuken die uit een privaat EPD zullen voortvloeien, juist ook gezien het feit dat een dergelijk systeem door de Eerste Kamer nadrukkelijk om privacyredenen is verworpen." In de visie van Privacy First dient het Landelijk Schakelpunt (LSP) van het L-EPD 'conform de wens van de Eerste Kamer te worden omgevormd naar kleinschalige regionale systemen. Voor regionale uitwisseling is een LSP onnodig: daartoe volstaan immers regionale schakelpunten (RSP's), eventueel aangevuld met bovenregionale push-communicatie."  (Bron)

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De ontwikkeling van een privaat landelijk Electronisch Patiënten Dossier (EPD) moet stoppen. Dat zegt Privacy First in een open brief aan Kamerleden, naar aanleiding van de 'doorstart' van het EPD. Nadat de Eerste Kamer op 5 april 2011 de invoering van het landelijk EPD blokkeerde, vroeg VVD-minister Edith Schippers het Nationaal ICT-instituut in de Zorg Nictiz in april om te onderzoeken of het Landelijk Schakelpunt (LSP) ook kan blijven bestaan zonder overheidssteun. (...) 'Geheel terecht wees de Eerste Kamer onlangs met algemene stemmen het wetsvoorstel ter invoering van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) af, met name gezien de enorme privacyrisico's die dit EPD met zich zou meebrengen', laat Privacy First weten. 'Het is dan ook met grote zorg dat Privacy First inmiddels heeft kennisgenomen van ontwikkelingen die duiden op een mogelijke 'doorstart' van ditzelfde EPD langs private, buitenparlementaire weg.'
(...)
Privacy First doet in een open brief een dringend beroep aan Kamerleden 'om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en de relevante bewindspersoon ter verantwoording te roepen. In privacyrechtelijke zin blijft de Nederlandse overheid in de optiek van Privacy First immers onverminderd verantwoordelijk voor de privacy-inbreuken die uit een 'privaat L-EPD' zullen voortvloeien, juist ook gezien het feit dat een dergelijk systeem door de Eerste Kamer nadrukkelijk om privacyredenen is verworpen.'

In de visie van Privacy First dient het Landelijk Schakelpunt (LSP) van het L-EPD 'conform de wens van de Eerste Kamer te worden omgevormd naar kleinschalige regionale systemen. Voor regionale uitwisseling is een LSP onnodig: daartoe volstaan immers regionale schakelpunten (RSP's), eventueel aangevuld met bovenregionale push-communicatie. Dit bevordert de beveiliging en vermindert de risico's van misbruik die aan een L-EPD inherent zijn.'"

Lees HIER het hele artikel in Computable.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"De opslag van vingerafdrukken op basis van de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven. Alle 6 miljoen opgeslagen afdrukken zullen worden vernietigd en gemeentelijke databases opgeheven. Dat heeft minister Donner woensdag bekend gemaakt.

Er zouden te veel fouten in de opslag van vingerafdrukken zitten. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gevraagd om vernietiging van de vingerafdrukken die door gemeenten in de afgelopen jaren zijn verzameld bij het afgeven van nieuwe paspoorten en identiteitskaarten. Elke burger werd sinds september 2009 verplicht vier vingerafdrukken af te staan.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) kondigt verder aan dat de Nederlandse identiteitskaart een andere wettelijke status krijgt. Dit betekent dat er nog steeds met de kaart in Europa gereisd kan worden, maar dat daar geen vingerafdrukken meer in worden opgenomen.

Met zijn toezeggingen komt Donner tegemoet aan de wensen van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Naast de SP, D66, GL, PvdD, PvdA, CU is nu ook de VVD tegenstander van de opslag van biometrische identiteitsgegevens. De politici in de Tweede Kamer zijn de afgelopen weken overstelpt met petities, brandbrieven en adviezen van maatschappelijke organisaties die zich al jaren verzetten tegen de ondeugdelijkheid en onveiligheid van de nieuwe Paspoortwet.

Privacy First, die vorige week een brandbrief met eisen opstelde, spreekt van een historische dag. “Deze dag bewijst dat maatschappelijk verzet loont. Mede onder druk van onze civiele rechtszaak met 21 mede-eisers is de nieuwe Paspoortwet vandaag effectief bezweken. Wij voorspelden het maanden geleden al: ‘linksom of rechtsom’ (politiek of juridisch) zouden wij dit proces gaan winnen”, aldus de digitale waakhond. (...)"

Lees HIER het hele artikel in Ravage Digitaal.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Het besluit van minister Piet-Hein Donner (Binnenlandse Zaken) om voorlopig af te zien van een landelijke databank voor vingerafdrukken en de lokale opslag daarvan stil te leggen, is met algemene instemming ontvangen.

Politieke partijen en organisaties op het gebied van privacy juichen de beslissing toe die Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaakte.

Het gaat om vingerafdrukken die worden afgenomen bij de uitgifte van een paspoort. Die worden in een chip in het paspoort opgenomen, maar niet meer apart opgeslagen bij de gemeente of een ander uitgiftepunt. Inmiddels zijn ongeveer zes miljoen vingerafdrukken afgenomen. Die worden allemaal vernietigd, zo liet de minister woensdag weten in overleg met de Tweede Kamer.
(...)
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) toonde zich woensdag blij met Donners vingerafdrukbesluit. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm noemde de centrale database vorig jaar een schending van de privacy. ,,Er is een druk om door te gaan met het opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot ontsporingen geleid. Dit is er een van'', zo zei hij.

Ook in de Tweede Kamer kreeg Donner positieve reacties. ,,Het is een heuglijke dag'', constateerde PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen woensdag tijdens een debat met Donner over biometrische gegevens. Een meerderheid van het parlement had eerder al laten weten niets te zien in een landelijke databank en grote twijfels te hebben over de betrouwbaarheid van het gebruik van de vingerafdrukken en de privacy.

Verscheidene partijen riepen de minister op de inmiddels ongeveer zes miljoen afgenomen vingerafdrukken te vernietigen. ,,Je hebt er niets meer aan, ze zijn nutteloos'', aldus GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters.

De VVD is opgelucht dat Donner ,,een staatsdatabase met vingerafdrukken'' niet doordrukt. ,,Er is in het verleden te veel vertrouwen gesteld in de biometrie, de onderliggende techniek, de grootschalige opslag en de daaraan gekoppelde opsporingsfunctie'', aldus VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert.

De stichting Privacy First is blij dat er voorlopig geen databank komt. ,,Het voornaamste doel van onze stichting is bereikt'', zei een woordvoerder van de stichting woensdag."

Lees HIER het hele artikel in het Algemeen Dagblad.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Steeds meer partijen in de Tweede Kamer zien de centrale opslag van vingerafdrukken niet zitten en het Agentschap dat de vingerafdrukken zou moeten opslaan, is in diskrediet geraakt. Dat bleek woensdag in een overleg over biometrische gegevens in het paspoort.

Tijdens het overleg kwam naar voren dat het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) twee onderzoekers van het Rijk en TNO de toegang had geweigerd omdat ze te kritisch zouden zijn over de toepasbaarheid van biometrie.

De gemeenteraad van Utrecht had de Tweede Kamer al eerder opgeroepen om af te zien van de centrale opslag. Veel andere gemeenten hebben zich bij die oproep aangesloten.

Zorgen
De raadsleden vinden de opslag van vingerafdrukken in een database een forse inbreuk op de privacy. De politici hebben ook twijfels bij het nut ervan en heeft grote zorgen over de beveiliging van de opslag.

Parlementariërs van D66 en SP willen nu een onderzoek naar de toepasbaarheid van vingerafdrukken. De stichting Privacy First wacht dat onderzoek niet af en wil naar de rechter stappen om de onderste steen boven te krijgen."

Lees HIER het artikel bij RTV Utrecht.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

D66, SP en naar het zich laat aanzien meer partijen, willen zo spoedig mogelijk een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). De stichting Privacy First wacht dat onderzoek niet af en stapt naar de rechter. Dat bleek woensdag na afloop van een rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten.

De belangrijkste aanleiding voor het onderzoek zijn schokkende verklaringen van twee deskundigen. Zij zeggen dat het BPR hen tot persona non grata verklaarde, omdat zij te veel kritische kanttekeningen plaatsten bij het biometrisch paspoort.

Dreigementen
Het gaat om een voormalige ambtenaar en een veiligheidsconsulent. De ambtenaar was verantwoordelijk voor een haalbaarheidsstudie naar toepasbaarheid van biometrie, zoals vingerafdrukken, op reisdocumenten.

De veiligheidsconsulent werkte bij TNO. Volgens hem dreigde het BPR zelfs het overleg met het onderzoeksinstituut te staken, als hij daarbij betrokken zou zijn. Hij zei ook dat hij tot de orde was geroepen door de leidster van het project Nieuwe Generatie Reisdocumenten, omdat hij op een congres een kritisch verhaal had gehouden, 'terwijl minister Roger van Boxtel in de zaal zat'.

Detective
Het gesprek vond plaats op initiatief van Gerard Schouw van D66, die al lont rook bij het lezen van het WRR-rappport Happy Landings. 'Dat lijkt wel een detective. Ik dacht: Laten we al die mensen eens uitnodigen.'

De diverse deskundigen die aantraden, leken geen van allen erg gerust over het biometrisch paspoort en de risico's daarvan op het gebied van onder meer veiligheid en privacy. Ook de effectiviteit laat volgens hen te wensen over.

Zo blijkt een identiteitscontrole op basis van vingerafdrukken nog altijd problematisch. Bij een drie weken durende proef in Roermond bleek ruim twintig procent van de vingerafdrukken niet gelijk aan de opgeslagen gegevens.
(...)
Onwetend gehouden

Schouw en SP'er Ronald van Raak erkenden dat het paspoort door de Tweede Kamer is gejast. De parlementariërs leken bovendien onwetend te worden gehouden Ze zeggen nu dat zij destijds op allerlei vragen gewoon geen antwoord kregen. 'Dat is zeer kwalijk, de Kamer moet de pro's en contra's te horen krijgen', meent Schouw.

De commissie praat volgende week met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Schouw: 'Ik eis dan een onderzoek. En anders kunnen we als Kamer zelf wel een onderzoek laten doen.'

Rechtszaak
De stichting Privacy First wacht dat onderzoek niet af en stapt naar de rechter. De organisatie wil met een WOB-verzoek, de Wet Openbaarheid van Bestuur, de onderste steen boven hebben. Dat heeft directeur Vincent Böhre bekendgemaakt.

Volgens Böhre weet vrijwel niemand wat zich de laatste jaren heeft afgespeeld bij de Basisadministratie BPR. Zelfs de WRR niet.
(...)
Donner gaf ambtenaren van het BPR geen toestemming om aan de hoorzitting mee te doen."

Lees HIER het hele artikel bij Radio Nederland Wereldomroep.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties en personen roept de Raad van Europa in een petitie op om een diepgaand onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze ‘RFID’-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze zelfs op in databanken.

De alliantie van meer dan 80 ondertekenaars heeft Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa schriftelijk verzocht om de betrokken landen zo spoedig mogelijk om uitleg te vragen of hun wetgeving over dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten. De secretaris-generaal heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 52 EVRM.
(...)
Onder de rechten die in het geding zijn, vallen het recht op humane behandeling (art. 3 EVRM), veiligheid (art. 5), een eerlijk proces (art. 6, onschuldpresumptie en verbod op zelf-incriminatie), lichamelijke integriteit en familie- en privéleven (art. 8, privacy), effectieve nationale rechtsmiddelen (art. 13), het verbod op discriminatie (art. 14) en het recht om je land te verlaten (art. 2 Protocol 4).

“Artikel 52 wijst duidelijk de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa aan als beschermer van de fundamentele rechten die in gevaar komen door deze handelwijze. Wij benadrukken dat nationale biometrie-regelgeving (vaak in combinatie met andere wetten) niet mag leiden tot ‘het om zeep helpen van de democratie onder het mom van het verdedigen ervan’”, waarschuwt de alliantie.
(...)
Tot de ondertekenaars behoren met name beschermers van digitale-, burger- en mensenrechten, media, juridische en medische organisaties, wetenschappers, politici en slachtoffers zonder paspoort vanwege bezwaren tegen de afgifte en opslag van hun biometrische gegevens.

In Nederland wordt de petitie onder meer ondersteund door het Platform Bescherming Burgerrechten (en zijn leden Bits of Freedom, DeVrijePsych, het Humanistisch Verbond, KDVP, Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, Ouders Online, Privacy First en Vereniging Vrijbit), ICT Recht, Het Nieuwe Rijk, PrivacyBarometer, Privacy Nieuws en Vrijschrift. Vanuit de politiek tekenden GroenLinks-senator Tineke Strik, Jonge Democraten, Piratenpartij, SP-fractie Zaanstad en D66-fractie Oldenzaal."

Lees HIER het hele artikel op Sargasso.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Iedere Nederlander die een nieuw paspoort of id-kaart aanvraagt, moet sinds september 2009 zijn vingerafdrukken afgeven. Die afdrukken worden opgenomen in het nieuwe id-document, maar worden tevens opgeslagen in een gemeentelijke databank. De overheid werkt aan een centrale databank waarin in de nabije toekomst alle vingerafdrukken worden opgeslagen.

Vingerafdrukweigeraar Louise van Luijk voert aan dat de staat hiermee van iedereen een verdachte maakt, omdat vingerafdrukken kunnen worden doorgespeeld naar justitie en de AIVD. Dat staat vermeld in de Paspoortwet, al is dat deel nog niet in werking getreden. (...)

De bestuursrechter wilde geen oordeel vellen over de centrale opslag en mogelijke verstrekking van biometrische gegevens aan derden in de toekomst. “Het is van belang dat een belangrijk deel van de wetgeving die eiseres bestrijdt, nog niet in werking is getreden”, aldus de rechter. Aangezien Van Luijk dus daarvan de gevolgen niet ondervindt, valt in de ogen van de rechtbank de toetsing van die onderdelen van de Paspoortwet buiten de omvang van het geding.

Van Luijk gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak. Mede omdat een van de rechters tijdens de zitting zich duidelijk uitsprak over het feit dat een burgemeester een bezwaar tegen zijn beslissing op grond van de Paspoortwet, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen, hoopt zij op een positieve uitkomst.

Naast de rechtszaak van Louise van Luijk lopen er meerdere procedures over de inbreuk van onze privacy met de nieuwe Paspoortwet. Zo heeft stichting Privacy First beroep aangetekend tegen het vonnis van 2 februari jl. Een inwoner van Nuth heeft een bodemprocedure aangespannen tegen diens burgemeester, terwijl een inwoner van Amsterdam beroep heeft aangetekend wegens het niet verstrekken van een paspoort zonder vingerafdrukken."

Lees HIER het hele artikel in Ravage Digitaal.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Twee jaar na de invoering houdt de Paspoortwet de gemoederen nog steeds flink bezig: de organisatie Privacy First spande onlangs een rechtszaak aan tegen de staat, en zelfs de Europese Unie bemoeit zich nu met de rechtmatigheid van de Nederlandse wetgeving.  
(...)
Maar er kleven bezwaren aan de vingerafdrukbank. Zoals gezegd is de databank nauw verweven met zorgen over de privacywaarborg van de Nederlandse burger. Een veelgehoorde zorg is dat de database gehackt zou kunnen worden door criminelen die identiteitsdiefstal willen plegen, iets waarvoor de AIVD al eerder waarschuwde. Een ander bezwaar is dat iedere Nederlander met de opslag als potentiële crimineel wordt gezien. Daarnaast speelt mee dat de gegevens uit de database voor steeds meer doeleinden gebruikt kunnen worden zonder dat de Nederlandse burger daarvan op de hoogte wordt gesteld, laat staan ermee instemt. Bovendien wijzen veel juristen op het feit dat het recht van iedere burger om niet mee te werken aan zijn of haar veroordeling verloren zal gaan. Ten slotte stelt de onafhankelijke organisatie Privacy First op haar website dat burgers die slachtoffer worden van diefstal of oneigenlijk gebruik van hun vingerafdrukken, bij geen enkele overheidsinstantie verhaal kunnen halen. De nieuwe Paspoortwet stelt namelijk dat niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade of diefstal van de gegevens.

Privacy First kwam vanwege de Paspoortwet groot in het nieuws toen zij in mei 2010, samen met 21 mede-eisers een rechtszaak aanspande tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken. De eis van de aanklagers was dat de Paspoortwet onrechtmatig zou worden verklaard, omdat de wet in strijd is met mensenrechten, met name het recht op privacy. Begin februari dit jaar werden zowel Privacy First als de 21 mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard, omdat iedere burger zelf naar de rechter kan stappen en Privacy First geen eigen belang verdedigt volgens de rechter. De organisatie heeft na de uitspraak aangekondigd in hoger beroep te gaan.
(...)
Voor Privacy First is het echter duidelijk dat de privacyrechten van de burger het gaan winnen van de politiek. In een persbericht van 16 februari stelt de organisatie dat zij de zaak "linksom of rechtsom" verwacht te gaan winnen."

Lees HIER het hele artikel in Verspers.

Gepubliceerd in Privacy First in de media

"Via een petitie roept een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties de Raad van Europa op om een onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze RFID-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze data zelfs op in databanken.

De pas gevormde Alliantie ‘Hands off biometrics’ gaat Secretaris-Generaal Jagland van de Raad van Europa dringend verzoeken om een onderzoek hiernaar te starten. Daarin dienen de betrokken landen uit te leggen of hun wetgeving rond dit onderwerp overeenstemt met het [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens]. In zo’n artikel 52-procedure moeten deze lidstaten zich verantwoorden over onderwerpen als proportionaliteit, subsidiariteit (mogelijke alternatieven), effectiviteit, doelbinding, getroffen veiligheidsmaatregelen en de wettelijke basis voor de afname en opslag van biometrische gegevens.
(...)
De internationale alliantie bestaat uit (burgerrechten-)organisaties, zoals de Belgische Liga voor Mensenrechten, Techknowledge (Estland), leden van het Nederlandse Platform Bescherming Burgerrechten (o.a. DeVrijePsych, KDVP, Meldpunt Misbruik ID-plicht, Ouders Online, Privacy First en Vrijbit) en Het Nieuwe Rijk, het Poolse Panoptykon, ARCH, NO2ID en Privacy International (Verenigd Koninkrijk), de Electronic Frontier Foundation Europe en de Australian Privacy Foundation."

Lees HIER het hele artikel op Sargasso.

Gepubliceerd in Privacy First in de media
Pagina 18 van 20

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon