donatieknop english
Eind 2009 presenteerden Sense Studios en Fabian Valkenberg in samenwerking met het Mediafonds Privacy, the Game: een spannend videospel waarin privacy en de gegevens die overheden en bedrijven van je verzamelen centraal staan. Het spel is eigenlijk een interactieve strip waarin gaandeweg duidelijk wordt wat er mis is met het mantra "ik heb niets te verbergen". Bekijk hieronder de trailer of speel meteen het spel op www.privacythegame.nl Meer over dit spel, de totstandkoming en de makers ervan lees je op het weblog van Privacy, the Game.
Door Anne van Doorn Voorbij Privacy: Nieuwe opvattingen over het publieke en private domein is een publicatie van SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) waarin het concept privacy vanuit verschillende perspectieven, met name juridische, sociologische, mediatheoretische en activistische, getoetst en heroverwogen wordt. "Niet zozeer het betreuren van het verlies van privacy staat centraal als wel de poging om vanuit de huidige situatie van ‘postprivacy’ zicht te krijgen op wat er gloort aan nieuwe subjectiviteiten en machtsconstructies." Met bijdragen van Daniel Solove, Maurizio Lazzarato, Rudi Laermans, Armin Medosch, Felix Stalder, Joris van Hoboken, Oliver Leistert, Martijn de Waal, Rob van Kranenburg,…
Eye be dazzled, Hanneke Wetzer, 2009 Stichting Privacy First heeft met genoegen haar steentje bijgedragen aan de totstandkoming van het kunstwerk 'Privacy is Verdacht' van Ηanneke Wetzer. Hanneke Wetzer heeft ons als eerste artiest gewezen op de mogelijkheden om via kunst het privacy-vraagstuk onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Wij interpreteren haar werk 'Eye be dazzled' (2009) als het zinnebeeld van een overheid en bedrijfsleven die onder de meest fraaie en aangename voorwendselen gewoon alles van ons wil weten, tot onze meest intieme eigenschappen en verlangens aan toe. Het ook inhoudelijk bijzonder goede tekstueel-grafisch-visuele werk 'Privacy is…
Pagina 4 van 4

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
Control Privacy
Procis

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon